Introductieduik

USD 89 / ANG 150

2 uur

PADI Scuba Diver

USD 299 / ANG 500

1,5 dag

PADI Open Water Diver

USD 450 / ANG 750

3 dagen

PADI Advanced Open Water Diver

USD 390 / ANG 650

3 dagen

Opfrisduik / ReActivate-duik

USD 86 / ANG 150

2 uur

PADI Rescue Diver

USD 400 / ANG 700

3 dagen

PADI Divemaster korte stage (1 maand)

 USD 1249 / ANG 2099

1 maand

PADI Divemaster lange stage (4 maanden)

 

4 maanden