Bautismo de buceo

USD 95 / ANG 160

+/- 2 horas

PADI Scuba Diver

USD 329 / ANG 550

2 días

PADI Open Water

USD 475 / ANG 800

3 días

Advanced Open Water

USD 450 / ANG 750

3 días

Rescue Diver (buzo de rescate)

USD 450 / ANG 750

3 días

Curso de piscina/vacaciones

699 euros

4 noches + 2 días

Divemaster – prácticas cortas

USD 1499 / ANG 2500

4 a 6 semanas

Divemaster – prácticas largas

 

4 a 6 meses

Junior Divemaster

USD 1199 / ANG 2000

3 a 4 semanas

Buceo de actualización (ReActivate)

USD 95 / ANG 160

+/- 2 horas

Curso de Instructor Asistente

USD 899 / ANG 1500

+/- 4 semanas